Nederlands | Français
|   
Home
Historisch Overzicht
Voorstelling
Laatste Nieuws
Bestuur
Prijs Marie Monseur-Fontaine
EDITIE 2015
Editie 2013
EDITIE 2010
Lijst der Laureaten
Leboutte Fonds
FOTOBOEK
ONZE PUBICATIES
Organisaties gast van het Huis der Vleugels
Contact
Privacyverklaring

Prijs Marie Monseur-Fontaine


In het kader van zijn "Fonds Luitenant-generaal vlieger Leboutte, DFC” kent ze financiële steun toe aan kandidaat beroeps- en lijnpilooten en ieder jaar wordt de prijs Marie Monseur-Fontaine uitgereikt aan een Belgische vlieger die een opmerkelijke prestatie leverde gedurende het voorbije jaar.
Deze prijs bestaat sinds 1951 en bedroeg 1.250 €. Sinds 2018, is het bedrag van 2.500€. Als er op een bepaald jaar  geen laureaat is, wordt het bedrag 5.000€ voor het jaar nadien. Indien er opnieuw het volgende jaar geen laureaat is, blijft het bedrag 5.000€.
 
Mevrouw Marie Monseur was al van voor de eerste wereldoorlog gepassioneerd voor de Luchtvaart. Van in het begin toonde zij ook belangstelling voor "Het Huis der Vleugels”. Na haar overlijden in 1950, op 83 jarige leeftijd, liet ze een deel van haar bezittingen over aan de vzw en zij droeg "Het Huis der Vleugels” op om jaarlijks een prijs naar haar genoemd uit te reiken aan een Belgische vlieger.
 
 
Wie komt er voor in aanmerking?
Iedere vliegenier die een of bijzonder feit of belangrijke vliegprestatie heeft geleverd gedurende het voorbije jaar mag voorgesteld worden door de organisatie (burger of militair) waartoe hij behoort. De term "vliegenier” mag in zijn breedste betekenis geïnterpreteerd worden: bemanningslid van een vliegtuig, zweefvliegtuig, ULM enz...
De kandidatuur van een vlieger die overleden is gedurende de prestatie of erna kan ook weerhouden worden.

De jury komt ieder jaar samen gedurende het eerste trimester en bestaat uit de voorzitter en de leden van de raad van bestuur van "Het Huis der Vleugels”.
 
Indienen van de kandidaturen.
De kandidaturen moeten ten laatste op 30 maart van het jaar dat volgt op de prestatie ingediend worden bij de secretaris-generaal van Het Huis der Vleugels, Montoyerstraat 1 bus 32 te 1000 Brussel.
De dossiers bestaan uit :
- een volledig curriculum vitae
- een gedetailleerd verslag over de feiten waarvoor de kandidaat wordt voorgedragen
Ze worden ingediend door de organisatie waarvan de kandidaat deel uit maakt (Luchtmacht, Luchtvaartmaatschappij, Lichte Vliegwezen, Koninklijke Belgische Aeroclub, Federatie enz...)
 
De prijs Marie Monseur-Fontaine wordt uitgereikt in "Het Huis der Vleugels” op een door de raad van bestuur bepaalde datum.

 
Hoe keurt u deze pagina?

1 2 3 4 5
Matig Heel goed

Inhoudskeuring:
1 2 3 4 5
 1 Mensen hebben deze inhoud gekeurd.
Print deze pagina
© 2015, Het Huis der Vleugels, Alle Rechten Voorbehouden | the eForum Factory